2421041530,2421067212 Κασσαβέτη 126 & Κολοκοτρώνη 19, Βόλος lingowpap@gmail.combanner image
PAPAKIRITSI SCHOOLS
Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Ακαδημία Ρομποτικής | Βόλος 

Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας
Σας καλωσορίζουμε στα μοναδικά εξειδικευμένα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπακυρίτση με τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και το πρωτοποριακό πρόγραμμα ENGLEXIA για πρώτη φορά στο Βόλο. Φιλοδοξία μας είναι όλοι να έχουν πρόσβαση στη γνώση της πιο διαδεδομένης γλώσσας παγκοσμίως, την Αγγλική.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με:
• Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες / Δυσλεξία / Δυσαναγνωσία / Δυσορθογραφία / Διάσπαση προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
• Γενικές δυσκολίες μάθησης στα Αγγλικά/Μειωμένες επιδόσεις

 


 Η Μέθοδος

Υιοθετούμε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση διδασκαλίας  η οποία εμπλέκει όλες τις αισθήσεις, καθώς, σύμφωνα με έρευνες παγκοσμίως, η χρήση πολλαπλών αισθήσεων στην μαθησιακή εμπειρία αποτελεί βασική παράμετρο στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί όλους τους μαθητές.

Χρησιμοποιώντας αφή και σώμα, ήχο, χρώμα, εικόνα και φωνολογική επίγνωση επιτυγχάνεται η απομνημόνευση, και η αποτελεσματικότερη οργάνωση και πρόσληψη νέων πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το κίνητρο του μαθητή για μάθηση και εμπλουτίζεται η μαθησιακή εμπειρία.

Η προσέγγιση αυτή προκύπτει από τη βασική αρχή ότι μόνο ότι μπορεί να αισθανθεί ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες καταφέρνει τελικά να κατανοήσει και να αφομοιώσει.

 


 


Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Englexia είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση εκμάθησης Αγγλικών όλων των επιπέδων και αφορά μαθητές από 8 ετών.

Στό πρώτο στάδιο, οι μαθητές διδάσκονται φωνολογική ενημερότητα με εξειδικευμένες παιδαγωγικές ασκήσεις, μνημονικές τεχνικές και ειδικά βιβλία αναπτύσσοντας παράλληλα όλες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη σωστή εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Το έντυπο υλικό, πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί από ειδική ομάδα επιστημόνων και αποτελεί ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά για μαθητές που χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση ή δεν έχουν επωφεληθεί από τη συμβατική εκπαίδευση που έχουν λάβει στο παρελθόν.

Η δομή του προγράμματος στοχεύει, αρχικά, στην κατάσταση μαθησιακού επιπέδου αυτονομίας Α1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) διάρκειας ενός ή δύο ετών, σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού.

Στη συνέχεια, οι μαθητές περνούν στο δεύτερο στάδιο όπου εντάσσονται σε τμήμα γενικής εκπαίδευσης, στο οποίο συνεχίζουν με εξατομικευμένη προσοχή και καθοδήγηση, καθώς και την απαραίτητη προσαρμογή της ύλης, ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο δεξιότητας και πιστοποίησης.

 Ο Στόχος

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι όχι μόνο η ακαδημαϊκή επιτυχία με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού από τους εκάστοτε φορείς, αλλά κυρίως η σωστή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με καινοτόμες μεθόδους προσαρμοσμένες κατάλληλα στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 


 

 


 


 


Υπεύθυνη Σπουδών: Ειρήνη Παλάσκα
 

Εγγραφή

Πραγματοποιείστε την εγγραφή σας εύκολα συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας και αναφέροντας ως σημείωση πως ενδιαφέρεστε για μαθήματα Αγγλικών.